Crea café – 22 Dec 2020


Waar: Mama’s Depot, Vlieg –In, op -2, Vlieguit 6, 3061 Leefdaal

Wanneer: afspraak om 19u15 – einde om 22u00 ten laatste

Contactpersoon: Mama’s Depot, tel 0479/26 36 21, mamadepot.cafe@gmail.com

Begeleiding: Marleen Van Roosendael

Prijs: nog te bepalen                                                

Inschrijven: tot donderdag 18 dec 2020 bij mamadepot.cafe@gmail.com – Gelieve bij inschrijving te vermelden of je een pakket bestelt!

Betaling op de rekening Nr. BE40 7360 3881 9363 bevestigt je inschrijving.                    Mededeling: bloemschikken kerst

 

 

Welk stuk we gaan maken is nog niet gekend. Meer info volgt later! Iedereen welkom!

Updated: 16 juli 2020 — 22:25